درباره ما

ایران بان‌نو به‌عنوان اولین رسانه تخصصی بانوان کارآفرین ایران زمین، تلاش دارد هم تریبونی باشد برای بانوان فعال حیطه کارآفرینی تا بتوانند دغدغه‌های خود را بی تعارف با مخاطبان درمیان گذارند و هم اینکه با رصد مشکلات و معضلات بانوان کارآفرین و قرار دادن آنها پیش روی حلقه مدیریتی کشور، مسیری گشاید برای حل این مشکلات.

ایران بان‌نو هیچ وابستگی سیاسی نداشته و آنجایی می‌ایستد که بانوان کارآفرین ایستاده‌اند؛ از این حیث ایران بان‌نو صرفا انعکاس دهنده واقعیات حیطه بانوان کارآفرین است و نه آنچه خط و خطوط سیاسی به دنبال القای آن هستند.

ایران بان‌نو را همراهی کنید اگر دغدغه ارتقای کارآفرینی بانوان این مرز و بوم را دارید.